Waarom verandert de wet ?

Omdat de wereld, de mentaliteit en onze relatie met dieren veranderen.

Wist u dat de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren die door de federale overheid werd goedgekeurd, dateert van 14 augustus 1986 en nog altijd de referentietekst is voor het Brussels Gewest? Sinds 1986 is deze wet meermaals bij amendement gewijzigd en in 2014 kwam de bevoegdheid in handen van de 3 gewesten. Voor het Brussels Gewest is het van essentieel belang om het wettelijk kader voor de bescherming en het welzijn van dieren op zijn grondgebied te moderniseren.

Geef ons uw stem!

Het Brussels Gewest wil zijn eigen wet, een verzameling maatregelen voor het dierenwelzijn, opstellen met de steun van de burgers, die als eersten kunnen aangeven welke bescherming en welk kader ze willen. Het is een gelegenheid om de wet van 1986 te onderzoeken, te verduidelijken en te verbeteren, rekening houdend met de veranderende mentaliteit en de gevoeligheid van elke burger die zijn mening over deze belangrijke kwestie wil geven.

Teller

Jullie hebben al met

0
1
9
5
5

deelgenomen aan de enquête

De wet in het kort

Dieren houden illustratie

Dieren houden

U kan niet om het even welk dier houden, waar en hoe u wilt. Het Brussels Gewest heeft een lijst gemaakt van toegelaten soorten en de voorwaarden om ze te houden.

Dieren handel illustratie

Handel

De uitbating van elke inrichting waar dieren worden verhandeld - of het nu gaat om de verkoop in een dierenwinkel of het gebruik van verschillende soorten in een dierentuin of circus - is gereglementeerd.

Dieren transport illustratie

Transport

Onder welke omstandigheden mogen dieren worden vervoerd? Een Europese richtlijn legt sinds 2005 een reeks verplichtingen op.

Dieren import illustratie

Import

Niet elk dier kan zomaar worden ingevoerd in Brussel. De regering kan voorwaarden stellen die moeten worden nageleefd tijdens de doorvoer.

Dieren doden illustratie

Doden

Of het nu gaat om de persoon die doodt, de gebruikte methode of de plaats, de regels zijn bedoeld om het lijden van dieren bij het slachten te beperken.

Medische tussenkomst bij dieren illustratie

Ingrepen

Alle ingrepen, of ze nu medisch of esthetisch zijn, zijn strikt gereglementeerd.

Dierproeven illustratie

Dierproeven

De huidige wet wil de ontwikkeling van alternatieve methoden voor dierproeven vergemakkelijken en bevorderen. In afwachting dat alle dierproeven kunnen afgeschaft worden, is een strikt kader opgesteld.

Sancties illustratie

Sancties

Het gerecht en de overheid zijn uitgerust om dieren te beschermen en overtreders te straffen. Inbeslagname, waarschuwing, gevangenisstraf, boete of verbod op het houden van dieren behoren tot de middelen waarover de overheden beschikken.